Tørrmuring

Tørrmuring er en krevende øvelse innen tålmodighet og krefter. Vi har en erfaren tørrmurer på laget,
så ta kontakt for å sammen se på prosjektet.